دیدار تاج و امیرعبداللهیان با محوریت دیپلماسی ورزشی


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- رئیس و جمعی از مسئولان فدراسیون فوتبال در دیدار با وزیر امور خارجه درباره مباحث مرتبط با دیپلماسی ورزشی گفت‌وگو کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85200527/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C