دیدار امیر عبداللهیان و دبیرکل مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی – حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و دنیس فرانسس دبیرکل مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی دیدار و گفت وگو کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235443/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9