دیدار امیرعبداللهیان و عبدالسلام در مسقط


مسقط- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه با مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی یمن دیدار و گفت‌وگو کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85146666/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7