دیدار امیرعبداللهیان با هیثم بن طارق آل سعید پادشاه عمان


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه با هیثم بن طارق آل سید پادشاه عمان دیدار کرد.منبع