دیدار امیرعبداللهیان با روسای نهادهای ایرانی مستقر در امارات


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به امارات با روسای نهادهای ایرانی مستقر در این کشور دیدار کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85148682/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA