دوگانه‌های کاخ سفید در مذاکرات لغو تحریم‌ها


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- متغییر موهومی به‌نام اغتشاشات در ایران، از شهریور سال جاری، روند مذاکرات لغو تحریم‌ها میان ایران و غرب را متوقف کرد و کاخ سفید را امیدوار به گرفتن امتیاز از تهران. کمرنگ شدن این امید اما رویکردهای دوگانه‌ای کاخ سفید را شدت بخشیده است.منبع