دومین ملاقات سفیر ایران با معاونان وزارت امور خارجه روسیه در یک هفته


مسکو- آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو روز جمعه با آندری رودنکو معاون وزیر امور خارجه روسیه، دیدار و گفتگو کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85176684/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1