دولت سیزدهم چراغ خاموش و هوشمندانه در حال حل مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی است


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – کارشناس مسائل بین‌الملل آزادسازی پول‌های بلوکه شدن ایران را نتیجه دیپلماسی فعال دولت آیت‌الله رئیسی خواند و گفت: دولت سیزدهم با چراغ خاموش و هوشمندانه در حال حل مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85196202/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C