دولت سیزدهم در دیپلماسی اقتصادی موفق عمل کرد/ کالابرگ الکترونیکی، اقدام مؤثر وزارت رفاه


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به موفقیت دولت در دیپلماسی اقتصادی گفت: دولت برنامه مدونی برای تقویت تعامل با کشورهای مختلف از جمله در حوزه آمریکای لاتین، آفریقا و همسایگان داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183433/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C