دوازدهمین کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت آغاز به کار کرددوازدهمین کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت آغاز به کار کرد

به گزارش حوزه سیاست خارجی آژانس خبری سیاست خارجی، در این اجلاس که با استقبال و مشارکت کم سابقه دولت های عضو مواجه شده است، مجموعه ای از مهمترین چالش های جهانی در حوزه تجارت بین الملل مطرح و مورد بحث قرار گرفت.  

این کنفرانس که به طور معمول هر دو سال برگزار می شود به دلیل بحران همه گیری کرونا در چند سال گذشته برگزار نشد و بنابراین توقعات و انتظارات از این اجلاس بالا است.

با وجود این و به رغم اینکه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از ماه ها قبل این اجلاس را فرصتی برای طرح مطالبات و نگرانی های خود از حیث تشدید نابرابری های اقتصادی، افزایش شکاف بین کشورهای شمال و جنوب و نیز مباحثی همچون بحران بدهی ها، افزایش شکاف دیجیتال، می دانستند به نظر می رسد این اجلاس به شدت تحت تاثیر بحران اوکراین باشد.منبع

مطالب مرتبط