دوازدهمین کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت آغاز به کار کرد

به گزارش حوزه سیاست خارجی آژانس خبری سیاست خارجی، در این اجلاس که با استقبال و مشارکت کم سابقه دولت های عضو مواجه شده است، مجموعه ای از مهمترین چالش های جهانی در حوزه تجارت بین الملل مطرح و مورد بحث قرار گرفت.  

این کنفرانس که به طور معمول هر دو سال برگزار می شود به دلیل بحران همه گیری کرونا در چند سال گذشته برگزار نشد و بنابراین توقعات و انتظارات از این اجلاس بالا است.

با وجود این و به رغم اینکه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از ماه ها قبل این اجلاس را فرصتی برای طرح مطالبات و نگرانی های خود از حیث تشدید نابرابری های اقتصادی، افزایش شکاف بین کشورهای شمال و جنوب و نیز مباحثی همچون بحران بدهی ها، افزایش شکاف دیجیتال، می دانستند به نظر می رسد این اجلاس به شدت تحت تاثیر بحران اوکراین باشد.منبع