دعوت رسمی از آیت‌الله رئیسی برای سفر به پاکستان


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- نخست وزیر پاکستان ضمن دعوت از آیت‌الله رئیسی، ابراز امیدواری کرد بعد از تحولات مربوط به انتخابات پاکستان، رئیس جمهور ایران نخستین رییس دولتی باشد که به پاکستان سفر می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188505/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86