دشمنی با ایران بخش ثابت سیاست خارجی رژیم آمریکاست


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به پیام نوروزی رئیس جمهور آمریکا، دشمنی با نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران را بخش ثابت سیاست خارجی رژیم آمریکا دانست.منبع