دشمن‌تراشی صهیونیست‌ها برای حل بحران مشروعیت است/لزوم اقدامات گسترده‌ حقوقی-دیپلماتیک کشور


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی گفت: ما باید به ازای رفتار رژیم صهیونیستی «با آنها برخورد کنیم تا جرات پیدا نکنند ایران را تهدید هسته‌ای کنند»، بنابراین لازم است واکنش و رفتاری متناسب با آنها صورت گیرد که بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین رفتارهای گستاخانه از سوی آن رژیم داشته باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85240870/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA