دست پر رئیس‌جمهور در دومین سفر به نیویورک/کدام وعده رئیسی در صحن سازمان ملل عملی شد؟


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- یکسال از روزی که ابراهیم رئیسی در صحن سازمان ملل از یک ضرورت سخن گفت، می‌گذرد و شواهد و واقعیات حکایت از آن دارد که وعده گام نهادن در مسیری متفاوت از سوی رئیس‌جمهور ایران، نزدیک‌ترین فاصله را با تحقق دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231585/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1