دستورالعمل پاسخگویی ایران به سوالات آژانس انرژی اتمی تنظیم شده استدستورالعمل پاسخگویی ایران به سوالات آژانس انرژی اتمی تنظیم شده است

به گزارش خبرنگار اعزامی آژانس خبری سیاست خارجی، وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با همتای ارمنستانی خود با اعلام اینکه برای آزادی زندانیان ایرانی و آمریکایی توافق صورت گرفته است، اضافه کرد: کشوری به عنوان نماینده ثالث از طرف آمریکا در تهران حضور پیدا کرد و یک زندانی ایرانی آمریکایی از زندان آزاد شد.

وزیر خارجه با انتقاد از اینکه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در اغتشاش‌های اخیر حمایت کردند، گفت: حساب تروریست‌ها و اغتشاش‌گران از معترضان در ایران فرق دارد. هیچ فردی به عنوان معترض در ایران دستگیر نشده است. آمریکا نباید از تروریست ها و اغتشاش گران در تهران حمایت کند.

وی تاکید کرد: تبادل پیام برای احیای برجام در مسیر درست قرار دارد.منبع