دستاورد توافق ایران و عربستان، دور شدن آمریکا از معادلات منطقه است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: توافق ایران و عربستان با محوریت چین، موجب حذف آمریکا از معادلات منطقه میشود.منبع