در گام نهایی امضای معاهده همکاری‌های مشترک ایران و روسیه هستیم


مسکو-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیرامورخارجه کشورمان در دیدار با وزیرخارجه روسیه گفت: در گام نهایی امضای معاهده همکاری‌های مشترک ایران و روسیه قرار داریم.منبع