در ابتدای دولت سیزدهم با برخی کشورهای همسایه اختلافات قابل توجهی داشتیم


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: در ابتدای دولت سیزدهم اختلافات قابل توجهی را با برخی از کشورهای همسایه داشتیم؛ همچنین کمترین ارتباط با کشورهای آفریقایی و آسیایی و آمریکای لاتین وجود داشت، البته تلاش دولت قبل برای رسیدن به روابط سازنده با اروپایی‌ها به نتیجه نرسیده بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85210269/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C