درخواست ایران از سازمان ملل برای کمک‌های بشردوستانه بی‌طرفانه به افغانستان

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت درباره افغانستان با اشاره به کمبود اساسی کمک‌های بشردوستانه بی‌طرفانه، نسبت به حذف تحریم‌های یک‌جانبه به منظور کمک به بهبود اقتصادی افغانستان تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، «امیر سعید ایروانی» نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل اظهار کرد: ایران بر تعهد اخلاقی جامعه جهانی برای حمایت از افغانستان تاکید می‌کند و خواستار تلاش‌های جمعی برای بازسازی اقتصاد افغانستان، تسهیل بازگشت امن پناهجویان و تضمین امنیت منطقه است.

ایروانی در ادامه درباره حملات تروریستی، قاچاق مواد مخدر، محدودیت‌های تحصیلی زنان و تهدیدات میراث فرهنگی در افغانستان ابراز نگرانی کرد.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل خاطرنشان کرد که ایران بر تعهد خود برای کمک به افغانستان و همکاری با کشورهای همسایه برای پایداری صلح و ثبات تاکید می‌کند.

او همچنین بر تعامل سازنده با مقامات افغانستان تاکید و از ابتکارات منطقه‌ای برای گفت‌وگو و همکاری حمایت کرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070503434/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87