دبیر شورای عالی امنیت ملی هیچ حسابی در شبکه‌های اجتماعی ندارد

به گزارش ایسنا، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: «اخیراً برخی افراد سودجو اقدام به ایجاد حساب ها و صفحات جعلی به نام دکتر علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، کرده اند. از آن‌جا که دکتر احمدیان هیچ حساب و صفحه‌ای در فضای مجازی ندارد؛ مطالب منتشر شده در این صفحات فاقد صحت و غیرواقعی است و قابل استناد نیست. هرگونه اعلام موضع، خبر، گزارش، مصاحبه و… مربوط به دبیر شورای عالی امنیت ملی صرفا از طریق دبیرخانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور اطلاعیه حساب‌ها و صفحات جعلی به نام علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی را غیر واقعی اعلام کرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040402169/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

دبیر شورای عالی امنیت ملی هیچ حسابی در شبکه‌های اجتماعی ندارد