دبیرکل سازمان ملل: باید چندجانبه گرایی را برای قرن بیست و یکم تقویت کنیم


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در اجلاس سران بریکس گفت: باید فورا اعتماد را بازگردانیم و چندجانبه گرایی را برای قرن بیست و یکم تقویت کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209308/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85