دبیرخانه دائمی مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته توسط اکو تشکیل شود 


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- دادستان کل کشورمان از دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) خواست با تشکیل دبیرخانه منطقه‌ای دائم مبارزه با تروریسم به تهیه ساختار مشترک قضائی، اطلاعاتی و پلیسی و ایجاد پژوهشگاه علمی به موضوع مبارزه با این جرائم پرداخته تا اعضا مبادرت به تبادل تجربیات کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229406/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DA%A9%D9%88