دامغان میزبان اجلاس بین‌المللی «مجاهدان در غربت» از نمادهای قدرت جبهه مقاومت است


سمنان- آژانس خبری سیاست خارجی- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان گفت: هشتمین اجلاس بین‌المللی «مجاهدان در غربت» به عنوان یکی از مصادیق هندسه قدرت در جبهه مقاومت با حضور نمایندگان جبهه مقاومت ولایت‌مداری، بیست و چهارم شهریور ۱۴۰۲ در دامغان برگزار می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228070/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA