خط ریلی بندرکاسپین – بندرعباس اواخر شهریور راه‌اندازی می‌شود


کرمان – آژانس خبری سیاست خارجی – معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه اعلام کرد: تا پایان شهریور ماه خط ریلی بندر کاسپین به بندرعباس راه اندازی می شود که استان کرمان هم در این مسیر ریلی قرار دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85196459/%D8%AE%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF