خطیب‌زاده: پاسخ به قطعنامه ضدایرانی شورای حکام قاطع و متناسب است

قطعنامه آمریکا و تروئیکای اروپا علیه ایران به تائید شورای حکام رسیدمنبع

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: بانیان این قطعنامه مستقیما مسئول تبعات بعدی هستند. پاسخ ایران قاطع و متناسب است.

بیشتر بخوانید

به گزارش بامداد پنجشنبه آژانس خبری سیاست خارجی، سعید خطیب زاده در پاسخ به قطعنامه ضد ایرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی در توئیتی نوشت: آمریکا و سه کشور اروپایی با تلاش برای پیشبرد یک قطعنامه برآمده از سوء محاسبه و مشاوره غلط علیه کشوری با شفاف‌ترین برنامه هسته‌ای صلح آمیز در جهان، اغراض کوته‌بینانه خود را فراتر از اعتبار آژانس قرار دادند.

 قطعنامه پیشنهادی آمریکا و تروئیکای اروپا علیه ایران، روز چهارشنبه به‌رغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید.