خطرات باج‌دهی به آمریکا چیست؟خطرات باج‌دهی به آمریکا چیست؟
تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- افشای اهداف و انگیزه اقدامات و ایجاد چشم‌اندازی متفاوت در هیاهوی رسانه‌ای این روزها نیاز ضروری کشور است تا مشخص شود پشت پرده سریال «دایه‌های مهربان‌تر از مادر» غربی چه می‌گذرد که نگران حقوق بشر در ایران شده‌اند.منبع