خشم و اعتراض ملت‌ها علیه صهیونیست‌ها؛ نسل‌کشی در غزه را پایان دهید


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- بررسی‌ها نشان می‌دهد مساله فلسطین دیگر یک مساله داخلی نیست و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه واکنش همه مردم جهان از غرب تا شرق و از شمال تا جنوب را برانگیخته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85296255/%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86