خشم سناتور تندروی آمریکایی از توافق تبادل زندانیان: رقص بایدن به ساز ایران


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی – آغاز فرایند تبادل زندانیان میان تهران – واشنگتن و آزاد سازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران که برای چند سال به‌طور غیرقانونی در کره جنوبی توسط آمریکا توقیف شده بود، موجب خشم تندروها در ایالات متحده آمریکا شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195399/%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86