خبرسازی‌های رسانه‌ای در مورد فرآیند مذاکرات رفع تحریم‌ها فاقد اعتبار است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه‌ای خبرسازی‌های رسانه‌ای در مورد فرآیند مذاکرات رفع تحریم‌ها را فاقد اعتبار قلمداد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85239734/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF