خاک ارمنستان قطعا مکانی برای فعالیت‌های ضد ایرانی نخواهد بود

آرارات میرزویان وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان در گفت وگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی خود، توسعه مناسبات با ایران را سازنده و مهم ارزیابی کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه ارمنستان در این گفت‌وگوی تلفنی با اشاره به نقل و انتقال نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر مرزها در قفقاز جنوبی غیر قابل قبول است.

آرارات میرزویان با اشاره به گفت و گو های همتایان محیط زیست دو کشور، بر اهمیت سلامت زیست محیطی رودخانه ارس تاکید کرد و از سوی دیگر خاطر نشان کرد :  خاک ارمنستان قطعا مکانی برای فعالیت های ضد ایرانی نخواهد بود.

وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان بر گسترش مناسبات میان دو کشور تاکید کرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062214476/%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF