حمایت ظریف از اقدام دولت سیزدهم برای عضویت ایران در بریکس

محمد جواد ظریف ،گفت: دعوت از ایران برای عضویت در گروه بریکس خبر خوبی است.

به گزارش ایسنا ، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران در مورد عضویت ایران در بریکس و آغاز این موضوع از ژانوبه ۲۰۲۴ گفت: دعوت از ایران برای عضویت در بریکس خبر خوبی است.

 وی در ادامه تاکید کرد: سیاست خارجی نباید موضوع اختلافات داخلی باشد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060301429/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3