حمایت‌های بین‌المللی از ‎پناهجویان افغان، محور دیدار کاظمی‌قمی و نماینده سازمان ملل

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان با هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل در ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

به‌ گزارش ایسنا، حسن کاظمی قمی در توییتی نوشت: توسعه دیپلماسی با سازمان ملل درچارچوب طرح توسعه ملی و تعریف نقشه راه مشخص، به منظور جلب حمایت‌های بین‌المللی از ‎پناهجویان افغانستانی یکی از موضوعات مهمی بوده که توسط نماینده ویژه دنبال می‌شود. از همکارانم در عملیاتی شدن این نقشه راه، صمیمانه قدردانی می‌کنم‌.

عقد تفاهم همکاری آموزش و ارتقا سطح مهارت تعدادی از پرستاران و ماماهای افغانستانی، که فی مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و آژانس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) صورت گرفت؛ نوید بخش توسعه همکاری‌ها با سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی آن است.

حمایت‌های بین‌المللی از ‎پناهجویان افغان، محور دیدار کاظمی‌قمی با نماینده سازمان ملل
انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060503371/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%82%D9%85%DB%8C