حضور فعال سفارت‌خانه‌ها در اغتشاشات قابل کتمان نیست/اغتشاشات اهرم فشار آمریکا در میز مذاکرات


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا و برخی از کشورهای غربی به دنبال تبدیل کردن اغتشاشات به یک جنگ داخلی و چالش امنیتی در کشور بودند تا از آن به عنوان اهرمی در مذاکرات استفاده کنند.منبع