حضور رایزن فرهنگی سفارت عراق در ایسنا

«یاسر عبدالزهرا الحجاج» که به تازگی به عنوان رایزن فرهنگی جدید جمهوری عراق در جمهوری اسلامی ایران فعالیتش را آغاز کرده است، روز شنبه ۲۸ مردادماه در اولین دیدار با رسانه‌های ایرانی از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و بخش‌های مختلف این خبرگزاری بازدید کرد.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402052817775/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7