حزب‌الله چگونه شکل گرفت؟


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- «سید عیسی طباطبایی» نماینده امام(ره) و رهبری در لبنان به تشریح مقدمات تاسیس حزب الله و همچنین نحوه و افراد موثر در شکل گیری این تشکل پرداخت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85227574/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA