جهت‌گیری متوازن آیت‌الله رئیسی زمینه‌ساز تحول اساسی در روابط خارجی شد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر پیشین امور خارجه با ارسال پیامی به امیرعبداللهیان تأکید کرد: جهت‌گیری‌های غیر یکسوگرایانه و متوازن آیت‌الله رئیسی در حوزه سیاست خارجی بر مدار اندیشه و رهنمودهای امامین انقلاب، زمینه‌ساز تحول اساسی در روابط خارجی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219932/%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7