جنبه کاملا سیاسی پرونده «حمید نوری»؛ اصول بدیهی حقوق بین الملل رعایت نشده است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- رئیس کمیته روابط خارجی مجلس گفت: دادستان سوئد اصول بدیهی حقوق بین‌الملل را در دادگاه رعایت نکرده و هیچ توانایی تحقیقی هم نداشته و صرفا آنچه به وی گزارش شده را در دادگاه تجدیدنظر قرائت کرده است؛ این پرونده قضایی نیست و رنگ و بوی سیاسی و امنیتی دارد.منبع