جشن ۷۵ سالگی استقلال پاکستان در تهران برگزار شد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر پاکستان در آیین روز استقلال این کشور، رابطه اسلام‌آباد – تهران را دوستانه و برادارانه توصیف کرد و گفت: روابط دوکشور قرابت تاریخی و ریشه عمیق فرهنگی و مذهبی دارد و رو به گسترش است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85198951/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%DB%B7%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF