تکذیب هرگونه نقل و انتقال نظامی ایران در مرزهای شمال‌غربی کشور


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان در پیامی ضمن تکذیب هرگونه نقل و انتقالات نظامی، انتشار اخبار کذب و جهت‌دار در فضای مجازی را فاقد ارزش و اعتبار اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228086/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1