توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی میان ایران و برونئی دارالسلام


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- در مراسمی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در برونئی دارالسلام از ۹ جلد کتاب در راستای همکاری های علمی و دانشگاهی میان طرفین، رونمایی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85191001/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85