توسعه بندر چابهار و تقویت روابط، محور گفت وگوی دیپلمات‌های عالی ایران و هند

در این تماس تلفنی، دیپلمات هندی بر تعهد کشورش به تقویت همکاری های دوجانبه با ایران در رسیدگی به فرصت ها و چالش های مشترک تاکید کرد.

دو طرف همچنین در مورد مسائل بین المللی و منطقه ای از جمله افغانستان گفت و گو کردند.منبع به گزارش روز سه‌شنبه آژانس خبری سیاست خارجی به نقل از تارنمای رسمی وزارت امور خارجه هند، علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و وینی کواترا  وزیر مشاور در امور خارجی هند در تماس تلفنی موضوع های گوناگون مرتبط با روابط دوجانبه و مسائل منطقه و بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

دو طرف در مورد عناصر مختلف روابط دوجانبه از جمله پیشرفت در بندر چابهار گفت و گو کردند.