توتونچی: اولین گام در سرکوب تروریسم، تغییر اندیشه‌ در سیاست حاکم بر غرب است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر ایران در کویت با اشاره به روز مبارزه با تروریسم تاکید کرد که اولین گام در سرکوب تروریسم جهانی، ایجاد تغییر اندیشه‌ای و فکری در سیاست حاکم بر جهان غرب در پیوند دادن تروریسم با جهان اسلام است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215451/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DA%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85