توافق ایران و عربستان گامی برای توسعه منطقه/اجرای توافق و تبادل سفرا در اسرع وقت


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی-مدیرکل خلیج فارس وزارت امورخارجه گفت:توافق ایران و عربستان در پکن، زمینه همکاری را فراهم و کلید زد و امیدواریم که به عنوان دو کشور و در چارچوب رعایت اصل حسن همجواری و اصل توسعه سیاست همسایگی بتوانیم این مناسبات را با یکدیگر ادامه دهیم.منبع