توافقات تجاری میان ایران و پاکستان تشریح شد


اسلام‌آباد- آژانس خبری سیاست خارجی- معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در تشریح توافقات تجاری صورت گرفته میان ایران و پاکستان، گفت: درپی افزایش حجم مبادلات تجاری با پاکستان به رقم ۵ میلیارد دلار هستیم و تحقق حجم تجاری ۱۰ میلیارد دلاری را پیگیری می‌کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188631/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D8%AF