توئیت کنعانی درمورد شهادت جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیستتوئیت کنعانی درمورد شهادت جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست
تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی شهادت جوان فلسطینی ⁧به ضرب گلوله مستقیم نظامیان رژیم صهیونیستی در ملاء‌عام را شایسته واکنش جهانی دانست.منبع