توئیت سخنگوی وزارت خارجه درباره اعتراضات درفرانسه


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت خارجه در ئوئیتی درباره اعتراضات در فرانسه گفت که درس های حقوق بشری این مدعیان برای دیگران است و خود در عمل با آن بیگانه هستند.منبع