تماس تلفنی دبیر شورای امنیت ارمنستان با احمدیان


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان و علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان درباره‌ مسائل دو جانبه از جمله روابط اقتصادی و آخرین تحولات و مسائل منطقه‌ای تبادل نظر کردند. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85192226/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86