تقدیم استوارنامه‌های سفیران جدید آنگولا و اکوادور به امیرعبداللهیان + فیلم


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سفیران جدید آکردیته جمهوری آنگولا و جمهوری اکوادور بعد از ظهر شنبه رونوشت استوارنامه‌های خود را تقدیم حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85204050/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86