تقدیر «عنایتی» از نقش عمان در برقراری روابط مجدد میان ایران و عربستان

سفیر ایران در عربستان سعودی با همتای عمانی خود در این کشور عربی، دیدار و رایزنی کرد.

به گزارش ایسنا، علیرضا عنایتی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض با «فیصل بن ترکی آل‌سعید»، سفیر سلطنت عمان در ریاض، دیدار و توسعه مناسبات تهران و مسقط را نشان از حکمت و درایت سران دو کشور دانست.

‏در این دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران از نقش عمان در برقراری رابطه‌ی مجدد ایران با عربستان سعودی، تقدیر کرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070301958/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88