تقدیر تولیت آستان قدس از ایجاد فراکسیون پارلمانی کشورهای محور مقاومت


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – تولیت آستان قدس رضوی (ع) با اشاره به راه‌اندازی فراکسیون پارلمانی کشورهای محور مقاومت اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران حمایت از مستضعفان و مجاهدان را وظیفه خود می‌داند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220719/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1